Møt Henning og Mathilde, Fremtidens Gamere

Dette er en visuell fremstilling av fremtidige gamere som vi har kalt Henning og Mathilde. Redaksjonen i CasinoTopp har gjort en undersøkelse, hvor vi har forsøkt å finne ut av hvordan dagens unge gamere vil se ut om 20 år hvis de fortsetter som de gjør i dag. Mange sliter med mangel på D-vitaminer, dehydrering og søvnmangel. Du har sikkert også hørt begrepet “Playstation tommel”. Men det er flere faktorer som også kan spille negativt inn på kroppen hvis du tilbringer for mange timer foran skjermen, og ikke minst får for lite sollys og mosjon. La oss presentere Henning og Mathilde, fremtidige gamere i 2040.

Spiller 19,3 % mer enn i fjor

En studie gjennomført av Limelight viser at en gjennomsnittlig gamer bruker 6 timer hver uke på å spille online videospill. Det er 19,3 % mer enn det var i fjor. Mens spillerne i Storbritannia bruker 7,15 timer per uke, bruker noen helt opptil 18 timer om dagen på nettet. Det kan sammenlignes med rusavhengighet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig anerkjent avhengighet av videospill som en offisiell psykologisk lidelse, som de referer til som spilleavhengighet. Ikke uventet møter WHO stor motstand fra aktører i den globale spillindustrien. Det er jo tross alt levebrødet deres.

Hva er så spilleavhengighet?

Ifølge WHO defineres spilleavhengighet som nedsatt kontroll over egen spilling, som fort kan føre til at man prioriterer spilling fremfor andre aktiviteter. Undersøkelser viser nemlig at selv om konsekvensene av for mye spilling er udelt negative, så har gamere med spilleavhengighet en klar tendens til å spille bare mer og mer.

spilleavhengighet har nå blitt et globalt problem. Noe som passer dårlig sammen med at vi altså spiller mer og mer. Det sier seg selv at dette vil påvirke helsen vår, og mest trolig også hvordan vi ser ut.

Det er nettopp den fysiske påvirkningen av overdreven spilling vi i CasinoTopp har forsøkt å finne ut av. Her kan du se vår spådom: